SOLD OUT


מכירת הכרטיסים הסתיימה נתראה באירוע.

נשף פתיחת שנה

על מנת לרכוש כרטיסים אנא בחרו את המוסד בו אתם לומדים

 המסלול האקדמי המכללה למינהל

המסלול האקדמי המכללה למינהלתקלת בבעיה? אנא פנה למייל: help@digiticks.co.il